Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Senior Fixed Asset Accountant (Chuyên viên Kế toán Tài sản Cấp Cao)

Back Office

Work Location Ho Chi Minh (District 1)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Retail / Wholesale, Accounting / Auditing / Tax, Executive management
Deadline to Apply 23/04/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Fixed Asset:

 • Xử lý các hồ sơ thanh toán nhà cung cấp.

 • Hỗ trợ team thanh toán các vấn đề về hạch toán 

 • Hỗ trợ team trong việc cải tiến quy trình xử lý chứng từ và hạch toán kế toán liên quan đến kế toán công nợ phải trả. 

 • Duy trì và cập nhật dữ liệu tài sản/ công cụ dụng cụ đúng đủ theo yêu cầu 

 • Thực hiện hạch toán kế toán liên quan đến việc hình thành/ thay đổi/ cải tạo tài sản cố định và công cụ dụng cụ. 

 • Kiểm soát chi phí đầu tư mới, sửa chửa, cải tạo … liên quan đến tài sản và công cụ dụng cụ 

 • Tham gia kiểm kê, đánh giá lại tài sản và phân tích tình hình trang bị, bảo quản và sử dụng tài sản 

 • Trích khấu hao, phân bổ tài sản cố định trên SAP, Dynamic 365

 • Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc tài chính và kế toán trưởng

Job Requirement

 • Trình độ Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm đối với vị trí kế toán công nợ phải trả và 6 tháng kinh nghiệm kế toán tài sản/công cụ dụng cụ 

 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ngành Bán lẻ, F&B, FMCG,… 

 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, ưu tiên ứng viên đã từng sử dụng phần mềm kế toán SAP B1, Dynamic 365

 • Sẳn sàn di chuyển, kiểm kê tài sản 

People also viewed

N KID Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.