Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Senior Account Payable Accountant

Work Location Ho Chi Minh (District 1)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Retail / Wholesale, Accounting / Auditing / Tax, Food & Beverage (F&B)
Deadline to Apply 23/04/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Kiểm soát bộ chứng từ thanh toán hàng hóa nhập khẩu, TSCĐ phát sinh theo đúng quy định. Nhập liệu và đánh số bộ chứng từ thanh toán phát sinh hàng ngày theo đúng quy định

 • Kiểm tra bộ hồ sơ thanh toán, đảm bảo các chứng từ, hóa đơn theo quy định của luật định và công ty.
 • Hồ sơ thanh toán sau khi kiểm tra đã hợp lệ sẽ đánh số thứ tự theo như quy định và ký đã nhận hồ sơ với các phòng ban liên quan.
 • Nếu hồ sơ thanh toán không hợp lệ, trả hồ sơ & phản hồi những điểm sai sót/cần bổ sung để phòng ban liên quan bổ sung.
 • Lưu chứng từ thanh toán, nhập khẩu theo quy định phòng kế toán.

2. Ghi nhận vào SAP kịp thời và chính xác, đảm bảo thông tin được ghi nhận chính xác và hợp lý

 • Sau khi đánh số hồ sơ phải ghi nhận vào SAP phần chi phí thuế, công nợ phải trả, Tài sản, CDCC…
 • Đảm bảo hàng hóa ghi nhận theo chứng từ nhập khẩu. Tài sản, CCDC đúng quy định công ty và chuẩn mực kế toán
 • Kê khai hóa đơn đầy đủ, chính xác.
 • Công nợ ghi nhận đúng đối tượng.

3. Báo cáo công nợ hàng tuần

 • Xuất công nợ từ SAP, làm bảng tuổi nợ để tiến hành làm báo cáo công nợ hàng tuần.
 • Từ báo cáo tuần, rà soát lại những khoản đã tạm ứng/trả trước có tuổi nợ hơn 60 ngày để yêu cầu các bộ phận liên quan tiến hành hoàn ứng/bổ sung chứng từ/hoàn trả lại tiền để đảm bảo chi phí được ghi nhận đủ, không bị rủi ro về tiền đã chi.

4. Báo cáo tháng

 • Cập nhật toàn bộ chứng từ nhận trước ngày 28 của tháng vào SAP.
 • Rà soát lại chi phí, đảm bảo phải được hạch toán vào đúng mã chi phí, code trung tâm.
 • Trích trước vào SAP chi phí trọng yếu như chi phí thuê kho, chi phí vệ sinh, chi phí hoạt động trung tâm.
 • Theo dõi các khoản trích trước để hạch toán đúng kỳ.
 • Kiểm tra đối chiếu kết quả kiểm kê tài sản, CCDC trung tâm gửi vào cuối tháng.
 • Thực hiện luân chuyển tài sản trung tâm, văn phòng,kho.
 • Tiến hành truy xuất số liệu từ SAP của các tài khoản theo dõi.

5. Hàng tháng đối chiếu số liệu sổ sách và thực tế. Lập báo cáo công nợ Phải trả, thực hiện xác nhận công nợ theo định kỳ.

 • Cuối tháng sau khi chốt sổ xong, tiến hành gửi công nợ nhà cung cấp trong nước và nước ngoài liên quan đến hàng hóa tài sản đến các phòng ban thực hiện hồ sơ để chốt công nợ hoặc yêu cầu hoàn ứng. Nếu có sự sai khác phải tìm ra nguyên nhân & trình cấp quản lý về cách thức điều chỉnh sai khác. Sau khi cấp quản lý duyệt sai sót, tiến hành điều chỉnh trên SAP.
 • Yêu cầu nhà cung cấp gửi đối chiếu công nợ định kỳ để đảm bảo công nợ ghi nhận giữa 2 bên là khớp.

6. Các yêu cầu khác từ Quản lý kế toán

Job Requirement

 • Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành có liên quan khác
 • Có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, F&B, FMCG,...
 • Sử dụng phần mềm kế toán SAP B1, Dynamic 365
 • Có tư duy logic tốt
 • Cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ và chịu khó

People also viewed

N KID Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.