Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giám sát Bếp - Khu vui chơi tiNiWorld

tiNiWorld

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences 1 - 2 Years
Salary 12,000,000 - 14,000,000 VND
Industry Food Tech / Nutritionist, Customer Service, Restaurant / Hotel, Food & Beverage (F&B)
Deadline to Apply 31/12/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Lên kế hoạch sử dụng và đặt hàng hợp lý theo nhu cầu kinh doanh
 • Phối hợp các bộ phận chức năng để hoàn thành tài liệu có liên quan tới bếp như bảng công thức món ăn , tài liệu đào tạo bếp
 • Đảm bảo việc lưu trữ thực phẩm và quy trình vận hành bếp tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn về sinh an toàn thưc phẩm
 • Quản lý và chịu toàn bộ tài sản thiết bị bếp , máy móc có liên quan
 • Triển khai các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của  cấp trên đề suất

Job Requirement

- Có từ 2 năm làm ở vị trí tương đương trở lên

- Có kiến thức về ẩm thực

- Nắm vững nghiệp vụ Bếp, Kỹ năng chế biến đồ tốt

- Có kiến thức ngành dịch vụ nhà hàng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý tốt, đào tạo khích lệ nhân viên

- Kỹ năng báo cáo, thống kê

People also viewed

N KID Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.