Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

General Accountant - Kế toán Tổng hợp

Work Location Ho Chi Minh (District 1)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Retail / Wholesale, Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment
Deadline to Apply 23/04/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Duy trì hồ sơ cập nhật và chính xác của hệ thống kế toán tài chính. Thực hiện và duy trì các thủ tục và thông lệ kế toán hiệu quả theo yêu cầu của chính sách công ty; các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi – VAS, các yêu cầu pháp lý và quy định của địa phương.
 • Chịu trách nhiệm xem xét các khoản thanh toán một cách chính xác và kịp thời.
 • Đảm bảo việc thu tiền bán hàng được kiểm soát.
 • Quản lý các khoản phải thu và phải trả phát sinh từ các giao dịch kinh doanh với tất cả các nhà cung cấp/khách hàng bên thứ 3 bao gồm cả nhân viên. Theo dõi, đôn đốc phòng kinh doanh trong công tác thu hồi công nợ, giảm thiểu nợ khó đòi.
 • Quản lý tài sản cố định, tài sản có giá trị thấp, thiết bị nhỏ.
 • Quản lý hàng tồn kho và giá vốn hàng bán.
 • Chuẩn bị khóa sổ hàng tháng và thực hiện đối chiếu sổ cái tài khoản hàng tháng.
 • Lập báo cáo tài chính đã kiểm toán hàng tháng, quý, năm gửi cơ quan Thuế, Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng.
 • Đảm bảo việc chuẩn bị và nộp các văn bản pháp luật/thuế địa phương chính xác và kịp thời.
 • Duy trì và sắp xếp các tài liệu kế toán một cách có trật tự và tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý hồ sơ và thông tin.
 • Hỗ trợ Quyết toán thuế, Kiểm toán.
 • Hỗ trợ quản lý ngân sách.
 • Cung cấp hướng dẫn và giám sát cho nhóm kế toán để đảm bảo rằng tất cả các nhiệm vụ được hoàn thành trong khoảng thời gian quy định.
 • Liên hệ với các ngân hàng, cục thuế để giải quyết các vấn đề liên quan.
 • Xử lý các vấn đề hành chính trong phần kế toán và các nhiệm vụ đột xuất đối với các chủ đề liên quan đến kế toán.
 • Bất kỳ nhiệm vụ và trách nhiệm nào khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và Giám đốc tài chính.

Job Requirement

 • Trình độ Cao Đẳng, Đại học chuyên ngày Kế toán Kiểm toán hoặc Tài chính
 • Từ 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Tổng hợp
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm Kế toán như ERP/SAP/Dynamic 356
 • Sử dụng thành thạo các công cụ Microsoft Office, đặc biệt là Microsoft Excel
 • Sử dụng tốt Power Query và Power BI là 1 điểm cộng.
 • Nắm vững Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định về Thuế hiện hành
 • Tính cách cẩn thận, chi tiết, trung thực, nhanh nhẹn
 • Có khả năng sắp xếp và tổ chức dữ liệu tốt
 • Có tinh thần làm việc đội nhóm, Trách nhiệm cao

People also viewed

N KID Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.